Volg ons ook op:    

Verkeersveiligheid rondom school

Afspraken verkeer rondom de Regenboog


Uw kind veilig naar school – afspraken voor iedereen
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van een veilige school. Ouders en leerkrachten zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. Druk en chaotisch verkeer willen we vermijden, zodat we onze kinderen kunnen leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Dat is  belangrijk voor nu en voor later.

In overleg met de MR  zijn de volgende verkeersregels opgesteld die gelden rondom de school voor alle ouders, kinderen en leerkrachten:

Halen en brengen 

  1. Kom zoveel mogelijk op de fiets en te voet.. Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer.  Daarnaast is het beter voor het milieu én uw kind krijgt beweging, wat weer ten goede komt aan de gezondheid van uw kind.
  2. Begeleidt uw kind door het verkeer. Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt begeleid door een volwassene.
  3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen. Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden onnodige risico’s in het verkeer genomen en er ontstaan chaotische situaties rondom school
  4. Als de school uitgaat, verwachten we van de ouders dat u uw kind(eren) opwacht buiten het hek op de daarvoor bestemde locatie. Houdt het hek vrij zodat het in- en uitgaan van de school ordelijk verloopt. Als kleuters niet (op tijd) door ouder of verzorger opgehaald worden ontfermt de leerkracht zich over hen.

Verkeersgedrag

  1. Help de kinderen met veilig oversteken. Begeleid kinderen naar de overkant van de straat.
  2. Fiets niet op de stoep voor de school en niet op het schoolplein
  3. Houdt u aan de snelheidslimiet van 30 km/uur.
  4. Geef zelf het goede voorbeeld. Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Uw kind zal uw gedrag in het verkeer nadoen, dus houdt u zich aan de verkeersregels en -borden.

 

Parkeren
 

  1. De fietsen van de kinderen kunnen worden gestald in de daarvoor bestemde fietsenhokken.Kinderen die gebruik maken van het fietsenhok op het grote plein komen via de parkingang binnen.
  2. Parkeer uw auto altijd in een parkeervak. Ook als u even uw kind wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en niet 'even' in de bocht, dubbel voor andere auto’s of voor de ingangen.

 


Samen maken we de schoolomgeving veiliger! Geef de kinderen het goede voorbeeld en help indien nodig elkaar herinneren aan de verkeersregels die we samen opgesteld hebben.