Volg ons ook op:    

Probook/ICT

De ICT-infrastructuur op onze school is van een zeer hoog niveau. Dit maakt het mogelijk dat alle kinderen tegelijk van het internet gebruik kunnen maken. Doordat ieder kind vanaf leerjaar 3 over een eigen device (probook: laptop-en-tablet-in-één) kan beschikken, hebben ze ook elk moment van de dag toegang tot het internet. We stimuleren kinderen door middel van workshops mediawijsheid en regelmatige gesprekken over gebruik en misbruik van internet n.a.v. de praktijk eigen verantwoordelijkheid te nemen tot verantwoord internetgebruik. Dit hebben we vastgelegd in een internetprotocol.

Omdat wij in onze visie op hedendaags leren en onderwijs vinden dat kinderen vrij moeten zijn in het ontdekken van kennis en mogelijkheden, c.q. vaardigheden via internet en andere moderne media, is het niet goed dat hierbij beperkingen vooraf moeten worden opgelegd. Beperkingen zetten nl. ook een rem op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind en dat vinden we ongewenst. Bovendien bereik je met het aanbrengen van beperkingen op de probook ook niet het doel dat je daarmee voor ogen hebt.

De probook is op school voor ons een belangrijk hulpmiddel om zelfstandig vaardigheden te oefenen, waarmee je de persoonlijke ontwikkeling versnelt in het beheersen van die vaardigheden. Daarnaast is het een prachtig opslagmedium voor een eigen portfolio.

Tijdens de instructielessen in de diverse workshops wordt de probook alleen gebruikt wanneer dit echt nodig is. Gemiddeld zal een kind gedurende een schooldag van 5½ uur ongeveer 1½ tot 2 uur gebruik maken van de probook.