Volg ons ook op:    

Onderwijs - drie pijlers

Visie

Onze visie is gebaseerd op drie pijlers, namelijk relatie, ruimte en prestatie.

 

1. Relatie

Kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de school heerst een groot samenhorigheidsgevoel, onder andere door de aandacht voor de verhalen uit de bijbel. Hierin komt de  onderlinge relatie naar voren. Een liefdevolle relatie, die kenmerken draagt van veiligheid, geborgenheid en respect. Ook maken we gebruik van de Kanjertraining. Tenslotte is de samenwerking in de Gouden Driehoek kind-ouder-leer-kracht van groot belang.

 

2. Ruimte

Het uitgangspunt van ons onderwijs is het talent van de individuele leerling. Wij willen de talenten die kinderen hebben zo goed mogelijk helpen ontwikkelen.

In onze dagelijkse praktijk proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen. Voorop staat voor ons dat elk kind het recht heeft om in ontwikkeling te blijven, hoe verschillend die ontwikkeling ook verloopt. Geef het kind de ruimte tot ontwikkeling!

 

3. Prestatie

We beseffen dat we de kinderen moeten voorbereiden op een leven waarin ze stevig in de wereld staan. Een wereld die continu verandert. Er komt in onze huidige maatschappij veel op ze af. We willen de kinderen leren omgaan met invloeden vanuit de media en innovatief, creatief en kritisch te denken. Ook willen we ze leren problemen op te lossen en te communiceren en samenwerken. Ons onderwijs is gericht op het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn voor de 21e eeuw.

 

Gouden Driehoek

Om de pijlers te kunnen realiseren, zijn drie partijen nodig, namelijk het kind, de ouder en de leerkracht. Dit wordt ook wel de Gouden Driehoek genoemd. Er is een goede onderlinge relatie en vertrouwen nodig om tot een optimaal resultaat te komen.