Volg ons ook op:    

Ons onderwijs

CBS de Regenboog staat voor een inspirerende, lerende gemeenschap waarin leerlingen tot hun recht komen en kunnen groeien als mens zoals door God bedoeld.

Daarin staan de kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing centraal.

  • Respect: je mag er zijn als schepsel van God, je bent van waar.
  • Betrokkenheid: liefde en aandacht voor elkaar als mens en voor je ontwikkeling.
  • Veiligheid: je mag je geborgen voelen in een veilige leeromgeving.
  • Ontplooiing: je mag groeien en je ontwikkelen.

 

Visie op de pedagogische identiteit

Op De Regenboog willen wij een veilig en prettig pedagogisch klimaat scheppen waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Als het klimaat -de sfeer in de groep en in de school- goed is, gaat het kind graag naar school, komt het beter tot zijn recht en kan het zich beter ontplooien. Omdat we aan een positief klimaat veel waarde hechten, werken we hier voortdurend aan. We gebruiken hiervoor de Kanjertraining.

 

Visie op de onderwijskundige identiteit

Wij willen het onderwijs op onze school zo inrichten dat wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Ieder kind is uniek en mag er zijn. Wij streven ernaar dat de talenten van kinderen zo optimaal mogelijk ontwikkeld zullen worden. Een goede beheersing van de basisvaardigheden(taal/lezen en rekenen) is daarvoor een vereiste. De Regenboog heeft als doel kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze in hun latere leven nodig hebben. De toekomstige samenleving zal totaal anders zijn dan de onze; ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo. De Regenboog bereidt, samen met ouders, leerlingen voor op deze toekomst. Wij willen de kinderen in staat stellen beter te functioneren in de wereld van morgen door de (digitale) mogelijkheden van vandaag te benutten.

 

De Regenboog staat voor:

  • Een rustige en veilige sfeer, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders open met elkaar omgaan.
  • Het aanleren van de basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om zich nu en later te kunnen ontwikkelen en de maatschappij staat hierbij centraal. Wij streven naar optimale ontplooiing van ieders mogelijkheden.
  • Wij stimuleren zelfstandig werken, waarbij in de hele school structureel gebruik wordt gemaakt van de iPad. De kinderen leren hun werk te plannen via een roosterprogramma op de iPad en eigen verantwoordelijkheid hiervoor te dragen.
  • Samenwerken, naar anderen luisteren en samen naar oplossingen zoeken.
  • Ruimte en aandacht voor verschillen tussen kinderen. Elk talent wordt gekend. Het uitgangspunt van ons onderwijs is het talent van de individuele leerling. Leren kan altijd en overal.

 

Klimaat van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Op De Regenboog streven wij ernaar een sfeer te scheppen, waarin kinderen zich thuis voelen en zich geborgen weten. Op deze manier kan een kind zich het sterkst ontwikkelen. De school moet een plaats zijn waar de kinderen zich thuis en veilig voelen. Een plaats waar een sfeer van geborgenheid heerst, waar je jezelf kunt zijn en waar anderen je respecteren.