Volg ons ook op:    

Leerlingenraad

Op onze school is ook een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen: 2 uit groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Deze leerlingen hebben 5 à 6 keer per jaar een ‘vergadering’ met de directeur. Alles wat het reilen en zeilen op school aangaat, kunnen de leerlingen hier bespreken met de directeur. Of het nu gaat over het speelmateriaal op het plein, de aanschaf van een nieuwe lesmethode, het lesrooster of de indeling in het fietsenhok; alles is bespreekbaar. Ook is er een ideeënbus per groep, waar alle leerlingen van de school leuke ideeën in mogen doen. De leerlingenraad neemt deze ideeën mee naar het overleg met de directeur. Daar wordt besproken wat hiermee gedaan wordt.

De leerlingenraad houdt de ouders op de hoogte van hun activiteiten, door af en toe iets te melden in de nieuwsbrief van de school.