Volg ons ook op:    

Kanjertraining

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn we een kanjerschool. Dit betekent dat alle leerkrachten bevoegd zijn om als Kanjerleerkracht op te treden. De Kanjertraining is een speciaal programma voor de sociaal-emotionele vorming.Doelstelling is om kinderen te leren hoe mensen met elkaar om mogen en moeten gaan.

Door middel van lessen uit de Kanjerboeken, die bestaan uit spel- en gespreksvormen, voelen kinderen zich veilig, zijn bij elkaar betrokken, weten onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen elkaar. De kinderen krijgen handvatten die ze in sociale situaties kunnen toepassen. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken en zijn gevoelens onder woorden leert te brengen.

Er zijn vijf zeer belangrijke onderdelen van de kanjertraining:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit

 

Vertouwen en wantrouwen

De basis van de Kanjertraining is terug te vinden in het feit dat wij als mensen kiezen om te leven in een wereld van vertrouwen of in een wereld van wantrouwen. De wereld van vertrouwen gaat ervan uit dat een mens te vertrouwen wil zijn en een ander ook graag wil vertrouwen. De wereld van wantrouwen daarentegen wordt beheerst door mensen die niet te vertrouwen zijn of die een ander niet vertrouwen.

 

De vraag die je jezelf bij de keuze van een handeling zou moeten stellen is: wie maak ik er blij mee? Zie de poster hieronder:

 

Dit betekent dat de kinderen geleerd wordt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de gedragskeuzes die ze maken.

Zo komen we bij de vier gedragstypen van de Kanjertraining.

 

De 4 petten

Hierbij is het belangrijk om te weten dat kinderen niet het gedrag zijn van de pet. De petten staan voor de keuzes die kinderen kunnen maken. Met behulp van deze petten worden situaties die zich voordoen in de klas of op het plein besproken, uitgelegd en samen worden er oplossingen bedacht.

 

WIT: Dat ben jij, dus je bent jezelf. En daarbij wil je te vertrouwen zijn. De WITTE pet onder de andere kleuren betekent dat de kwaliteiten van de andere petten benut worden:

WIT + ZWART: Je bent jezelf, je weet wat je wilt. Je laat leiderschapsgedrag zien. Je kunt grenzen aangeven. Je gedraagt je op een positieve en krachtige manier.

WIT + ROOD : Je bent jezelf met goed gevoel voor humor, optimistisch. Vol levenslust. Je kunt relativeren. Je gedraagt je op een positieve en opgewekte manier.

WIT + GEEL: Je bent jezelf, maar rustig en zachtaardig. Vriendelijk en bescheiden. Je kunt reageren op een positieve en rustige manier.

 

 

Maar …… als de WITTE pet weg valt, valt het vertrouwen weg. We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Dan is er wantrouwen.

ZWART - Daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas. Te stoer en te bazig. Alleen respect voor zichzelf, maar niet voor de ander.

ROOD - Lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover. Te flauw. Alleen respect voor zichzelf, maar niet voor de ander.

GEEL - Doet zielig, trekt zich terug en doet bang. Dus te verlegen. Helaas geen respect voor zichzelf, daartegenover te veel respect voor de ander.

 

Elk kind komt wel eens in een situatie terecht waarin iets gebeurt of wordt gezegd wat jij niet leuk of prettig vindt. Daarvoor is het gebruik van de Kanjer-pest-poster.

Deze poster geeft de stappen aan die de kinderen moeten zetten, wanneer er zoiets gebeurt.

1. Je zegt dat je iets niet leuk/prettig vindt. Dit doe je beheerst.

2. Wanneer het toch door gaat, zeg je ‘bekijk het, zoek het uit, ik ga wat anders doen.’

Hiermee geef je aan dat je besluit je niet te laten bepalen door rottigheid.

3. Je gaat iets anders doen en zoekt een vriend/maatje op om mee te spelen.

4. Gaat het helaas toch nog door, dan ga je samen met je vriend naar een juf/meester/overblijfouder enz. Uiteindelijk grijpt het gezag dan in.

 

 

Kanjertraining op De Regenboog

Op dit moment staan de lessen van De Kanjertraining in elke groep vast op het lesprogramma. Wekelijks komt er zo een les aan de orde.