Volg ons ook op:    

OR en AC

Ouderraad (OR)

De OR is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directeur in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen: Opvoeding Onderwijs en Identiteit: zowel de invulling van de levensbeschouwelijke als de onderwijskundige identiteit van de school.

De OR heeft als taak bovenstaande onderdelen met de directeur te bespreken. Ook signaleert de OR operationele knelpunten en kan de directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het advies hoeft niet overgenomen te worden. De OR is, naast het team en de MR, de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De OR draagt hiermee geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert.

De directeur kan, in het kader van beleidsontwikkeling en evaluatie, een beroep doen op de OR voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met de geloofsgemeenschap of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en lokale netwerken te benutten.

 

Leden:

Pieter Eelke Buwalda

Edwin Leffring

Karin Mullender 

Marjan Dijkstra

Tineke Bakker 

Peter Braam (directeur)

 

Activiteitencommissie (AC)

De AC komt een paar keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de organisatie van schoolactiviteiten zoals projecten, kerstviering, showmiddagen, Sinterklaasfeest, Avondvierdaagse en laatste schooldag. Zo draagt de AC bij aan een leer- en werkomgeving, waar kinderen met plezier kunnen leren, werken en spelen. De te organiseren activiteiten worden vaak verdeeld onder de leden en in samenwerking met hulpouders en leerkrachten verder georganiseerd.

 

Leden:

Marjan Blokzijl

Willem Dijkstra

Margriet Weidenaar

Jacqueline Holwerda

Janneke van der Meer

Hester Goet

Hanneke Leegstra

Ingrid Bakker

Janneke Scholtens

Aukje Visser

Karin Mullender 

Anneke Meinsma