Volg ons ook op:    

Leerlingvolgsysteem

Door middel van observaties, methodetoetsen en halfjaarlijkse landelijke toetsen wordt de ontwikkeling van leerlingen gemonitord. Alle verzamelde informatie over een leerling wordt weergegeven in ons leerlingvolgsysteem. Op basis van die gegevens maakt de leerkracht een plan voor zijn groep en de individuele leerling.

 

Observaties

De leerkracht observeert zijn leerlingen in de klas iedere dag. Zo kan de leerkracht zich een mening vormen over de werkhouding, de motivatie en de gesteldheid van de leerling. Deze gegevens spelen een belangrijke rol in de gesprekken met de leerling en ouder(s).

 

Methodetoetsen

Binnen de lesmethodes wordt regelmatig getoetst, om zo de voortgang van de leerprestaties van de leerlingen goed te kunnen volgen. De uitslagen hiervan worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem.

 

Halfjaarlijkse toetsen (IEP)

In januari/februari en in juni worden de halfjaarlijkse landelijke toetsen afgenomen. Wij maken hierbij gebruik van de IEP-toetsen. IEP staat voor Inzicht in Eigen Profiel. Deze is in de plaats gekomen van de welbekende Citotoetsen. 

 

Coachgesprekken

Drie keer in het jaar vinden er coachgesprekken plaats met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en coach. In deze gesprekken wordt het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling besproken.

 

Rapportfolio

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapportfolio mee naar huis. In dit rapportfolio is informatie aanwezig over de ontwikkeling van het kind en behaalde successen.

 

Groepsbesprekingen

Regelmatig vinden er overlegmomenten plaats waarin de leerkrachten informatie met elkaar uitwisselen over leerlingen. De groepsbesprekingen worden geleid door de kwaliteitsondersteuner (KWO).